Καλώς ορίσατε

To Psy Roots έχει δημιουργηθεί από Ψυχολόγους με κλινική εμπειρία από ποικίλα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης και αξιολόγησης. Αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ψυχοθεραπείας το οποίο συνδυάζει τις αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας με αποτελεσματικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στην φιλοσοφία του Psy Roots δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας (συμπτωμάτων) του ατόμου αλλά και η ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε προσώπου, το οποίο εμπερικλείει δυνάμεις οι οποίες μπορούν να το ωθήσουν να βελτιώσει τον εαυτό του και την δυσφορία του.

Η Προσέγγισή μας

Στις ρίζες ψυχολογίας (Psy Roots) πιστεύουμε πως ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε το περιβάλλον γύρω μας, τον κόσμο, τις σχέσεις καθώς και τον εαυτό μας έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους και με όσα έχουμε ριζωμένα μέσα μας. Τα τραύματα, τα απωθημένα, οι εσωτερικές (ασυνείδητες συγκρούσεις), οι ματαιώσεις, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο «βλέπουμε» τον κόσμο. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο σε αυτά, καθώς χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, τις κλίσεις, το δυναμικό, τα ταλέντα μας. Δυνάμεις που υπάρχουν έμφυτες σε κάθε άνθρωπο και κατόπιν εσωτερικής επεξεργασίας μπορούν να αναδείξουν το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από τα συμπτώματα που μπορεί να τον οδηγήσουν στην ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, είναι κομβικής σημασίας για τον κάθε άνθρωπο οι υπαρξιακές συνιστώσες της ζωής (υπαρξιακή ψυχοθεραπεία) όπως είναι το νόημα της ζωής.

Πολλές φορές, η ψυχική δυσφορία προκύπτει ως αποτέλεσμα γεγονότων τα οποία έχουν προηγηθεί και ζητούν την κατανόηση τους. Το σύμπτωμα, είναι ένας αγγελιοφόρος ανεπεξέργαστων ζητημάτων, ένας δείκτης, ο οποίος υποδηλώνει πως η δυσφορία προκύπτει όταν οι άνθρωποι αγνοούν τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους. Η πιο ολοκληρωμένη θεώρηση της δυσφορίας απαντάται βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο, οι δυσκολίες προκύπτουν από μια συνάρτηση βιολογικών, ψυχικών και κοινωνικών παραγόντων. Η επεξεργασία των προσωπικών δυσκολίων, δίνει στον άνθρωπο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ψυχοθεραπείας.

Δείτε τις υπηρεσίες μας αναλυτικά